SRL-D

SRL-D poate fi înfiinţat de unul sau mai mulţi întreprinzători şi trebuiesc îndeplinite cumulativ, următoarele condiţii:
Asociaţii sunt majori
Asociaţii nu au mai fost acţionari în cadrul altor firme din spaţiul economic european (dacă au avut un PFA sau un II, îşi pot înfiinţa SRL-D)
– Poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus
– Se pot alege maximum 5 grupe CAEN pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare

SRL-D este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

 

Documente necesare:

– Copii după cărţile de identitate ale asociaţilor şi administratorilor societăţii

– Copie după actul de proprietate al imobilului unde veţi stabili sediul social + copii după cărţile de identitate ale proprietarilor imobilului

– 3 variante de denumire pentru societate

 

Durata 3-7 zile lucrătoare