Impozitul specific aplicabil din 2017. Ce firme sunt vizate de prevederile Legii 170/2016?

De la 1 Ianuarie 2017 intra in vigoare  Legea 170/2016  privind impozitul specific,  ce se va aplica conform Art. 1, urmatoarelor activitati:

5510-„Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”

5520-„Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”

5530-„Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”

5590 -„Alte servicii de cazare”

5610-„Restaurante”

5621-„Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”

5629-„Alte servicii de alimentatie n.c.a.”

5630-„Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”.

Concret, din 2017, operatorii economici din domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri si alimentatie publica, vor achita un impozit specific, indiferent de marimea cifrei de afaceri si de nivelul profitului inregistrat, care va fi calculat in functie de numarul de locuri de cazare sau marimea spatiului alocat activitatii si localitatea in care se desfasoara activitatea.

Conform art. 3., sunt obligate la plata impozitului specific, persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit, cumulativ, urmatoarele conditii:

  • aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la  1;
  • nu se afla in lichidare, potrivit legii.

Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului, si care au inscrise in actele constitutive, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1, platesc impozitul specific, incepand cu anul urmator infiintarii. Pe de alta parte, daca vreuna din conditiile prevazute la art. 3, nu mai este indeplinita, agentii economici inceteaza sa aplice acest sistem de impunere incepand cu anul urmator.

Impozitul specific anual, se calculeaza conform formulelor detaliate in Anexele 1, 2 si 3 din lege, in functie de activitatea desfasurata.

Astfel, pentru codurile CAEN 5610 „Restaurante”, 5621 „Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”, 5629 „Alte servicii de alimentatie n.c.a.”, impozitul se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 1. Pentru codul CAEN 5630 „Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” impozitul se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 2. Pentru codurile CAEN 5510 „Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”, 5520 „Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”, 5530 „Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere”, 5590 „Alte servicii de cazare”, impozitul  se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 3.

Contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN.

Ca o particularitate, pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN 5610, se va aplica un impozit specific anual/unitate in suma de 1500 lei:

  1. a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata
  2. b) carucioare mobile care vand mancare
  3. c) prepararea hranei la standuri din piete

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual stabilit.

In cazul retragerii definitive de catre autoritatile competente a autorizatiei de functionare/certificatului de clasificare pentru toate activitatile prevazute in anexele corespunzatoare codurilor CAEN, persoanele juridice romane prevazute la art. 1 sunt obligate la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii autorizatiei de functionare/certificatului de clasificare.

 

 

ATENTIE!

Conform Art. 10 , contribuabilii care, in cursul anului, realizeaza venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1 aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015.

Prin urmare, daca o firma are un hotel , bar sau restaurant dar desfasoara si alte activitati:  prestari de servicii sau comercializarea de alte bunuri ce nu fac obiectul prezentei legi, intreaga activitate a firmei este impozitata conform Codului fiscal si anume platind impozit pe profit / impozit pe venit (in cazul microintreprinderilor).

In ultima perioada, primim tot mai multe solicitari din partea clientilor care au in actul constitutiv una sau mai multe activitati prevazute in aceasta lege, si desi nu le desfasoare efectiv, ne contacteaza pentru a le radia din obiectul de activitate, din teama de a nu trece la plata impozitului specific.

Simpla lor existenta in actul constitutiv , daca aceste activitati nu sunt desfasurate efectiv (autorizate), nu duce la aplicarea impozitului specific, societatile respective platind in continuare impozit pe profit / impozit pe venit (in cazul microintreprinderilor)!

 

 

Sursa: Anaf

Lasă un răspuns