Va amintim ca incepand cu 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară va fi majorat la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru.

Conform HOTĂRÂRE Nr. 1017 din 30 decembrie 2015:
Art. 1 Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Art. 2 (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la Art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Lasă un răspuns