SRL

Cea mai folosită formă de organizare este SRL.

SRL se poate constitui prin asocierea a doi sau mai mulţi asociaţi pentru a desfăşura o activitate comercială sau prin aportul unui singur asociat, care este deţinătorul tuturor părţilor sociale.
Actul normativ care reglementează acest tip de societate este Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

 

Documente necesare:

– Copii după cărţile de identitate ale asociaţilor şi administratorilor societăţii

– Copie după actul de proprietate al imobilului unde veţi stabili sediul social + copii după cărţile de identitate ale proprietarilor imobilului

– 3 variante de denumire pentru societate

 

Durata 3-7 zile lucrătoare