I.F.(Intreprindere familiala)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoană fizică autorizată (PFA) , întreprinderea individuală (II) sau întreprinderea familială (IF).

Actul normativ care reglementează aceste tipuri de societăţi este Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

 

Pot desfăsura activităţi economice persoanele fizice care:
– au împlinit vârsta de 18 ani,
– nu au săvârsit fapte sancționate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
– declară pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului si al protecţiei muncii.
– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze I.I.-ul

 

Documente necesare pentru înfiinţare:
– Copie cărti identitate persoane fizice membri I.F.
– Copie după actul de proprietate al imobilului unde veţi stabili sediul profesional + copii după cărţile de identitate ale proprietarilor imobilului
– Fotocopii de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale – pentru titularul I.F.
– Fotocopii de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul – pentru titularul I.F.

 

Noi vom ȋntocmi tot dosarul necesar infiintării I.F.-ului.


Durata 3-7 zile lucrătoare