P.F.A. (persoana fizica autorizata)

P.F.A(persoana fizica autorizata)

Cele mai simple forme de organizare sunt cele de persoane: persoană fizică autorizată (PFA) , întreprinderea individuală (II) sau întreprinderea familială (IF).

Actul normativ care reglementează aceste tipuri de societăţi este Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

 

Pot desfăşura activităţi economice persoanele fizice care:
– au împlinit vârsta de 18 ani
– nu au săvârsit fapte sancționate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
– declară pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii.
– deţin calificare/au experienţă in domeniul in care doresc să infiinteze PFA-ul

 

Documente necesare pentru înfiinţare:
– Copie carte identitate persoană fizică
– Copie după actul de proprietate al imobilului unde veţi stabili sediul profesional + copii după cărţile de identitate ale proprietarilor imobilului
– Fotocopii de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;
– Fotocopii de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul;

 

Noi vom ȋntocmi tot dosarul necesar infiintării PFA-ului.


Durata 3-7 zile lucrătoare