Tarife

1. Înființare SRL / SRL-D 1-2 asociați – 300 lei

2. Înființare SRL / SRL-D mai mult de 3 asociați – 300 lei

3. Înființare PFA / II – 250 lei

4. Înființare IF – 250 lei

5. Deschidere punct de lucru – 250 lei

6. Deschidere punct de lucru la înființare – 50 lei

7. Închidere punct de lucru – 200 lei

8. Prelungire durată sediu social – 250 lei

9. Prelungire durată punct de lucru – 200 lei

10. Numire / revocare administrator – 300 lei

11. Actualizare date fondatori, cenzori, auditori, administratori – 150 lei

12. Schimbare sediu social în același județ – 300 lei

13. Schimbare sediu social în alt județ – 350 lei

14. Găzduire sediu social la cabinet de avocatură – Bucureşti – de la 700 lei

15. Găzduire sediu social la cabinet de avocatură – Ilfov – de la 1200 lei

16. Prelungire durată de funcționare – 300 lei

17. Autorizare activități – 200 lei

18. Suplimentare obiect de activitate – 300 lei

19. Majorare capital social – 300 lei

20. Reducere capital social – 300 lei

21. Cesiune parți sociale – 300 lei

22. Modificare denumire societate – 300 lei

23. Suspendare / reluare activitate – 300 lei

24. Recodificare CAEN – 200 lei

25. Radiere PFA / II / IF – 200 lei

26. Dizolvare / lichidare / radiere SRL – 400 lei

27. Bilanț de lichidare + certificat fiscal ANAF – de la 500 lei

28. Deplasare la sediul clientului – 50 lei

29. Întocmire act constitutiv – 150 lei

30. Întocmire acte adiționale / decizii / hotărâri pentru modificări – 60 lei

31. Întocmire contract comodat / închiriere – 60 lei

32. Întocmire contract cesiune parți sociale – 100 lei

33. Obținere certificat constatator – 50 lei

34. Obținere registru unic de control – 200 lei

35. Obținere cod TVA intracomunitar – 250 lei