Suspendarea sau reluarea activităţii

Documente necesare privind suspendarea sau reluarea activităţii societăţii:
– Copii carti de identitate asociati;
– Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor-tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii (la suspendarea activitatii);
– Certificatul constatator emis in baza declaratiei-tip depusa la suspendarea activitatii (in momentul in care se doreste reluarea activitatii);

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului