Suplimentare obiect de activitate

Documente necesare privind suplimentarea obiectului de activitate:
– Certificat de inregistrare (original)
– Act constitutiv (copie)
– Copii carti de identitate asociati
– Certificatul constatator pentru sediul social al firmei (in cazul in care desfasoara activitati la sediul social) – in original

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului