Schimbarea sediului social în acelaşi judeţ / in alt judeţ

Documente necesare privind schimbarea sediului social in acelaşi judeţ sau in alt judeţ:
– Act constitutiv (copie)
– CUI societate (original)
– Copii carti de identitate asociati
– Actul de proprietate al spatiului (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea)
– Certificatele constatatoare de la:  vechiul sediu, punctele de lucru (daca exista), beneficiari (daca exista)
– Acordul vecinilor si al Asociatiei de proprietari in cazul in care noul sediu este situat intr-un bloc de locuinte (formular tip)

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi contractul de comodat sau contractul de inchiriere (daca proprietarul spatiului este persoana fizica, acesta va trebui sa înregistreze contractul de inchiriere la Administraţia Finanţelor Publice)
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor sau Decizia Asociatului Unic
– vom intocmi Actul Constitutiv actualizat
– vom completa formularele tipizate de inregistrare la Registrul Comertului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului