Prelungire sediu social al societaţii

Documente necesare privind prelungirea sediului social:
– Contractul de inchiriere/subinchiriere/contract de comodat
– Copie a Actului Constitutiv
– Actul aditional care sta la baza prelungirii duratei sediului social (poate fi redactat de catre noi)
– Copii carti de identitate asociati

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi actul aditional de prelungire durata sediului social
– vom completa formularele tipizate de inregistrare la Registrul Comertului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului