Prelungirea duratei de funcţionare

Documente necesare privind prelungirea duratei de funcţionare a societăţii:
– Copie a Actului Constitutiv
– Copii carţi de identitate asociaţi

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului