Numire sau revocare administrator

Documente necesare privind numire sau revocare administrator societate:
– Copie Act Constitutiv
– Copie act de identitate al noului administrator  ( pentru numire )
– Copie act de identitate al vechiului administrator  ( pentru revocare )

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– vom întocmi Specimentul de Semnatura