Modificarea denumirii societăţii

Documente necesare privind modificarea denumirii societatii:
– Actul constitutiv (copie)
– Certificat de înregistrare (CUI) – original
– Copii carţi de identitate asociaţi
– 3 variante noi de numire a societaţii

Ce o sa facem noi:
– vom verifica la Registrul Comerţului disponibilitatea numelor dorite de dumneavoastră
– vom face rezervarea noii denumiri a societatii
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului