Majorarea capitalului social

Documente necesare privind majorarea capitalului social:
– Act constitutiv (copie)
– Copii carți de identitate asociați (inclusiv CI asociat nou dacă este cazul)
– Dovada privind efectuarea vărsămintelor

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului