Înfiinţări SRL / SRL-D ( debutant )

Cele mai des întâlnite societaţi sunt cele de tip SRL.
SRL se poate constitui prin asocierea a doi sau a mai multor asociaţi pentru a desfăşura o activitate comercială sau prin aportul unui singur asociat, care este deţinatorul tuturor parţilor sociale.
Actul normativ care reglementeaza acest tip de societate este Legea 31/1990 privind societăţile comerciale.

SRL-D poate fi înfiinţat de unul sau mai mulţi întreprinzători şi trebuiesc îndeplinite cumulativ, următoarele condiţii:
– Asociaţii sunt majori
– Asociaţii nu au mai fost acţionari în cadrul altor firme din spaţiul economic european (dacă au avut un PFA sau un II, îşi pot înfiinţa SRL-D)
– Poate să aibă până la 5 asociaţi, însă toţi trebuie să respecte cele două condiţii de mai sus
– Se pot alege maximum 5 grupe CAEN pentru obiectul de activitate, fiind excluse o serie de coduri CAEN specifice, ce pot fi regăsite în Normele de aplicare
SRL-D este reglementată prin Ordonanţa de Urgenţă 6/2011 şi a fost realizată în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți.

Documente necesare pentru înfiinţare:
– Carţi identitate asociat/asociaţi
– Actul de proprietate asupra sediului social/punctelor de lucru (contract de vanzare cumparare, hotarare judecatoreasca definitiva, certificat de mostenitor, etc)
– Copii dupa actele de identitate ale proprietarilor spaţiului cu destinaţia de sediu social
– Avizul asociaţiei de proprietari – formular tip (în cazul în care sediu este localizat într-o clădire de locuinţe)
– 3 variante denumire firmă

Ce o sa facem noi:
– oferim consultanţă cu privire la tipul de firmă dorit de client, consultanţă in privinţa alegerii codurilor CAEN
– facem rezervarea numelui
– redactăm actul constitutiv al firmei
– dacă este nevoie, vom redacta documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional / punctelor de lucru (contract de comodat, contract de închiriere)
– vom completa formularele tipizate solicitate la Registrul Comerţului