Înfiinţari PFA / II / IF

Cele mai simple metode de înfiinţare societăţi sunt cele de persoane: persoană fizică autorizată (PFA) , întreprinderea individuală (II) sau întreprinderea familială (IF).
Actul normativ care reglementeaza aceste tipuri de societaţi este Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2008.

Pot desfăsura activităţi economice persoanele fizice care:
– au împlinit vârsta de 18 ani,
– nu au săvârsit fapte sancționate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal;
– declară pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului si al protecţiei muncii.
– detin calificare/au experienta in domeniul in care doresc sa infiinteze societatea

Documente necesare pentru înfiinţare:
– Carte identitate persoană fizică
– Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional / punctelor de lucru (contract de proprietate, hotarare judecatoreasca definitiva, certificat de mostenitor, etc)
– Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale;
– Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul;
– Avizul asociaţiei de proprietari – formular tip (în cazul in care sediul este localizat într-o clădire de locuinţe)

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi dosarul de verificare disponibilitate nume
– vom completa cererea de înregistrare, declaraţiile tip
– dacă este nevoie, vom redacta documentul care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional / punctelor de lucru (contract de comodat, contract de închiriere)