Dizolvare/Lichidare/Radiere SRL / SRL-D

Pentru întocmirea dosarelor, societatea nu trebuie sa aibă active (bunuri), datorii la furnizori sau Statul Român.

Această operațiune se realizează in două etape.
Prima etapă presupune înregistrarea la Registrul Comerțului a cererii de dizolvare si lichidare a societații. La 10-14 zile de la depunerea dosarului, Oficiul Național al Registrului Comerțului va publica in Monitorul Oficial intenția de închidere a firmei. În termen de 30 de zile de la publicare, orice persoană interesată, Administrația Financiară, Primării, etc se pot opune închiderii firmei daca aceasta are datorii.
Dacă în acest termen nu apare nicio contestație, se va trece la a doua etapă şi anume întocmirea celui de-al doilea dosar, radierea societații.

Documente necesare privind întocmirea celor două dosare:
– Bilanț lichidare întocmit de un contabil și aprobat de administrator
– Certificatul de înregistrare (original)
– Certificatul constatator (original)
– Carți de identitate asociați (copie)
– Certificatele constatatoare de la sediul social, punctele de lucru si beneficiari/terti (original)
– Certificat fiscal de la Administrația Financiară din care rezulta că firma nu are datorii la Statul Român

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom întocmi documentele pentru publicarea in Monitorul Oficial
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului