Deschidere punct de lucru

Documente necesare privind deschidere punct de lucru:
– actul de proprietate al spațiului (contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie în formă autentică, certificat de moştenitor, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea)
– copii carți de identitate asociați
– acordul vecinilor si al Asociației de proprietari in cazul in care noul punct de lucru este situat intr-un bloc de locuințe (formular tip)

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi contractul de comodat sau contractul de inchiriere (daca proprietarul spațiului este persoana fizică, acesta va trebui sa înregistreze contractul de închiriere la Administraţia Finanţelor Publice)
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului