Cesiune părţi sociale

Documente necesare privind cesiunea partilor sociale:

– Copii carți de identitate asociați şi, după caz, de pe certificatele de înregistrare ale persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociaţi
– Act constitutiv (copie)
– Dacă potrivit actelor de cesiune s-au obţinut câştiguri de către cedentul persoană fizică rezident fiscal în România din vânzarea părţilor sociale/acţiunilor, câştiguri determinate ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi valoarea nominală/preţul de cumpărare, se vor depune şi documentele de plată a impozitului pe venit

Ce o sa facem noi:
– vom întocmi noul Act Constitutiv
– vom întocmi Hotărârea Adunării Generale a Asociaților sau Decizia Asociatului Unic
– vom întocmi Contractul de Cesiune Parti Sociale
– vom completa formularele tipizate de înregistrare la Registrul Comerțului
– depunem si ridicăm actele de la Registrul Comertului